JGZ Zaanstreek-Waterland aandacht voor laaggeletterdheid

Basisschoolkind

De medewerkers Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland, werkzaam binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, letten tijdens hun contacten met ouders nu nog meer op of ze met laaggeletterde ouders te maken hebben. Ze maken in hun gesprekken met laaggeletterden gebruik van speciale materialen, zoals afbeeldingen. En begeleiden deze ouders bijvoorbeeld naar het Taalhuis of NL-plein. Op deze manier krijgen kinderen van laaggeletterde ouders betere ontwikkelingskansen. 

Aandacht voor laaggeletterdheid

Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland ziet alle ouders van jonge kinderen. De jeugdverpleegkundigen en –artsen, pedagogen en logopedisten van GGD Zaanstreek- Waterland zijn geschoold om laaggeletterdheid te herkennen en het gesprek aan te gaan. Maar ook om de ouder te begeleiden naar bijvoorbeeld het Taalhuis of NL-plein, waar de ouder scholing kan krijgen. Dit heeft effect op de opvoeding van hun kinderen; ze kunnen hun kind voorlezen, helpen met huiswerk, etc. Hierdoor krijgen kinderen betere ontwikkelingskansen. 

De GGD heeft een animatiefilmpje ‘Leer lezen en schrijven voor een mooie toekomst’ laten maken om kenbaar te maken wat de Jeugdgezondheidszorg doet en hoe zij aansluiten bij de behoeften van ouders. De medewerkers van Jeugdgezondheidszorg maken ter ondersteuning van gesprekken gebruik van ‘Opvoeden en Opgroeien in Beeld’. Dit is een boek en een pakket afbeeldingen gericht op laaggeletterden. Bekijk het filmpje:

Laaggeletterdheid in de regio

Het percentage laaggeletterden is in de Zaanstreek 16%. Dat betekent, dat één op de zes inwoners in deze regio laaggeletterd is. In de regio Waterland ligt het percentage tussen de 8 en 11%. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Ook hebben laaggeletterden vaak moeite met de computer. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven.

Proeftuin

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft samen met de Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen en een aantal Jeugdgezondheidsorganisaties een proeftuin ingericht om aan de slag gaan met laaggeletterdheid. Doel is de overdracht van laaggeletterdheid van ouder op kind te doorbreken en aandacht en aanpak van laaggeletterdheid in de Jeugdgezondheidszorg te borgen. GGD Zaanstreek-Waterland is een van de deelnemers in de proeftuin. GGD Zaanstreek-Waterland heeft ook het taalakkoord Zaanstreek-Waterland ondertekend.