Aanbod partners

fam

CJG edam volendam

Kernpartners CJG Edam-Volendam

Het CJG werkt nauw samen met organisaties die te maken hebben met kinderen en ouders. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk geholpen kunnen worden. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle kernpartners.
              ___________________________________________________________________

GGD logo

GGD Zaanstreek-Waterland

De GGD Zaanstreek-Waterland zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Zij zijn bijvoorbeeld bereikbaar voor vragen over vaccinaties en gezondheid. Ook zijn zij bereikbaar voor het maken van afspraken met de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Op de site kun je onder andere het online Mijn Kinddossier inzien.

Contactgegevens GGD Zaanstreek-Waterland

  • Telefoon             0900-254 54 54
  • Website              ggdzw.nl

GGD Logopediespreekuur

Heeft u vragen, twijfels of zorgen over het praten, eten en drinken van uw kind van 0 tot 4 jaar? Maak dan een afspraak om langs te komen tijdens het logopediespreekuur van het CJG.

GGD Cursussen

De GGD organiseert cursussen en themabijeenkomsten rond diverse (opvoed)thema’s. Denk aan zwangerschapscursussen, JES (Jij en scheiden), Peuters, Omgaan met Pubers, Mindful Opvoeden en Bewust Opvoeden.

Contactgegevens GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Jeugdgezondheidszorg

Telefoon             (0299) 748 004
E-mail                 jgz@ggdzw.nl
Website              ggdzw.nl

GGD Logopedie

Telefoon            (0299) 748 004
E-mail               logopedie@ggdzw.nl

GGD Opvoedondersteuning

Website             opvoedspreekuur.nl

              ___________________________________________________________________

Logo Edam Volendam

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar is er de kwalificatieplicht. Heeft u vragen over leerplicht, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Contactgegevens leerplicht (gemeente Edam-Volendam)

Telefoon            (0299) 398 398

E-mail                info@edam-volendam.nl

Website              edam-volendam.nl

              _______________________________________________________________ 

Logo Levvel

 

 

Levvel Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Alle scholen bieden deze kinderen schoolmaatschappelijke werk aan. Soms is één gesprek of een advies aan ouder, kind of leerkracht al voldoende. In andere gevallen zijn meerdere gesprekken nodig.  

Het SMW verzorgt ook trainingen die de sociale vaardigheid (SoVa) van kinderen vergroot. Wilt u meer informatie over het SMW of de SoVa trainingen? Dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van de school van uw kind.

Contactgegevens Levvel

Telefoon             (020) 540 0500

E-mail                 info@levvel.nl

Website              levvel.nl

            ___________________________________________________________________

Logo Link

 

L!NK jongerenwerk

  • Coaching:  laagdrempelige begeleiding.
  • Openbare Orde en Veiligheid: verkennen van signalen in een specifieke wijk door de ambulant jongerenwerkers.
  • Preventieprojecten: voorlichting, ludieke acties en trainingen.
  • Welzijn: ondersteunen van jongeren bij opzetten activiteiten en projecten.

Contactgegevens L!NK

Telefoon             (06) 3320 3157

E-mail                 info@linkprojecten.nl 

Website              linkprojecten.nl

          ______________________________________________________  

 Logo MEE

Mee begeleiding op maat 

Ieder kind wil gewoon meedoen, ook als het een beperking heeft. Zoals bijvoorbeeld een chronische ziekte, ADHD of autisme. Soms is hier begeleiding bij nodig. MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Een cliëntondersteuner bekijkt samen met u wat er nodig is, zodat u zelf weer verder kunt.

Contactgegevens MEE Amstel en Zaan

Telefoon             (020) 512 7272

E-mail                 informatie@mee-az.nl

Website              mee-az.nl

             _____________________________________________________  

 

SMD Zaanstreek-Waterland                              Logo de SMD

De SMD, voor een inclusieve samenleving

Iedereen moet kunnen meedoen. Heel Zaanstreek-Waterland is erbij geholpen dat inwoners actief en volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving. Daarom stimuleert, ondersteunt en helpt de SMD jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen of op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of professioneel advies. De SMD maakt werk van een inclusieve samenleving in Zaanstreek-Waterland.

Contactgegevens de SMD

Telefoon             (075) 206 0011

E-mail                 info@desmd.nl

Website              desmd.nl

            _____________________________________________________  

 

VTO VroeghulpVTO Vroeghulp

 

VTO staat voor Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. VTO is er voor ouders van kinderen van 0 tot en met 6 jaar die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. En voor ouders die begeleiding nodig hebben bij het afstemmen van onderzoek en hulpverlening. Wilt u informatie of zich aanmelden? Dan kunt u terecht bij één van de coördinatoren van VTO-Vroeghulp via GGD Zaanstreek-Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Contactgegevens VTO Vroeghulp

Telefoon             (075) 651 8340

E-mail                 vtovroeghulp@ggdzw.nl  

website               integralevroeghulp.nl

              ___________________________________________________________________

 

 

JGGZ Edam-Volendam

De Jeugd GGZ van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit kinder- en jeugdpsychologen die Generalistische Basis GGZ bieden. De kinder- en jeugdpsychologen bieden laagdrempelige, kortdurende behandeling aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Te denken valt aan hulp bij een negatief zelfbeeld, (faal-)angst, boosheid, somberheid, omgaan met stress of verwerken van een negatieve ervaring.

De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of ouderbegeleiding. Een verwijsbrief is nodig. Hiervoor kunt u terecht bij de jeugdarts van het CJG of uw huisarts.

Contactgegevens Jeugd GGZ

Telefoon             06 - 21 31 17 25

E-mail                 jggz@edam-volendam.nl

Website              Jeugd GGZ

              ___________________________________________________________________

Hulp nodig of vragen?