Training, Rots en Water

Fun

Wilt u meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de schoolmaatschappelijk werker die werkzaam is op de school van uw kind. 

Het Rots & Water programma is een training voor jongens en meisjes. Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten door te geloven in de eigen kracht en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Het wordt onder andere gebruikt om pestgedrag in groepen om te buigen en de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. 

De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

De bouwstenen van het Rots & Waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Er is veel aandacht voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg.

Werkwijze

In de Rots & Water training is gekozen voor een psychofysieke werkwijze.  Dit betekent dat vaardigheden op de eerste plaats via fysieke oefeningen worden aangeboden, waarna
een vertaling wordt gemaakt naar sociale en mentale vaardigheden. Door te beginnen vanuit een sterke, fysieke basis wordt zo de weg ingezet die leidt tot zelfkennis.

De weerbaarheid training bestaat uit 4 onderdelen, die verdeeld worden over 8 lessen met speciale Kiezel en Druppeloefeningen:

Fysieke weerbaarheid:

 • Voelen waar je kracht zit;
 • Weten hoe sterk je bent;
 • Om kunnen gaan met je kracht.

Mentale kracht:

 • Doorzetten als het moeilijk voor je is;
 • Doen wat je te doen staat;
 • Gaan voor je doelen.            

Sociale kracht:

 • Weten waar je grens ligt en die van de ander;
 •  Betekenis hebben voor vrienden;
 •  Vrienden aan durven spreken op gedrag, betekenis hebben voor een groep.

Verbale kracht:

 • Zeggen wat je te zeggen hebt;
 • Je stem kunnen gebruiken zodat er naar je geluisterd wordt.

Basisprincipes van Rots en Water:

 • Het gaat tijdens de lessen niet om de oefening, maar om de ervaring en de bewustwording.
 • Lichaamsbewustzijn is zelfbewustzijn is zelfvertrouwen. Alle oefeningen zijn fysiek, we DOEN veel in plaats van te praten. Dit betekent niet dat er geen ruimte wordt gelaten voor praten, maar het voert niet de boventoon.
 • Zelfreflectie en zelfbewustzijn geven zelfvertrouwen, de basiselementen van Rots en Water.
 • Gronden, centreren en focussen.
 • De lessen zijn zodanig opgebouwd dat iedere les het geleerde van de vorige lessen wordt herhaald  en er vervolgens een nieuw thema aan bod komt. De kinderen kunnen op deze manier iedere keer weer oefenen en het geleerde krijgt meer body.

Onderwerpen, die tijdens de training naar voren komen zijn

 • Stevig in je schoenen staan.
 • Non-verbale communicatie
 • Trots en eigen waarden
 • Grenzen aangeven
 • Intuïtie
 • Samenwerken

Praktisch:

Graag gemakkelijke kleding waarin gestoeid kan worden dragen. Dat doen we niet iedere week, maar we zijn wel heel fysiek bezig tijdens de training. De trainers begeleiden de kinderen en dragen er zorg voor dat na de training ouders en leerkracht per mail op de hoogte worden gebracht over het geleerde a.d.h.v. een rapportage. Dit met als doel de kinderen in hun kracht te zetten.

Hulp nodig of vragen?