Seksueel geweld gaat hand-in-hand met stilte.

Slachtoffer seksueel misbruik

Incest en seksueel misbruik komt in Nederland helaas nog steeds (te) vaak voor. Eén op de vier meisjes en één op de zes jongens krijgt voor het achttiende levensjaar te maken met incest of seksuele intimidatie. En mogelijk zijn het er nog veel meer want veel slachtoffers melden het misbruik niet. Het is een pijnlijk onderwerp dat voor veel mensen moeilijk is om over te praten. Terwijl dat juist de sleutel is naar het doorbreken van het probleem.

Verbazend genoeg blijkt vaak dat de dader zelf ook ooit slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Het zijn meestal jongens en mannen die hun ervaring niet durven te delen en dus ook het trauma nooit goed hebben kunnen verwerken. De stilte, het ‘niet praten’ en ‘niet melden’ creëert dus nieuwe daders! Om te voorkomen dat een slachtoffer later een dader wordt, is het ontzettend belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt en hulp voor iedereen eenvoudig te vinden en beschikbaar is.

Seksueel geweld in cijfers

  • In 2020 gaf 8% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder aan op een ongewenste manier seksueel te zijn aangeraakt. Dat zijn 470.000 mensen.
  • Jaarlijks worden ongeveer 90.000 gevallen van seksuele geweldsmisdrijven in Nederland gemeld met een aangifte. Volgens de politie is dit slechts 30% van het totale aantal strafbare seksuele misdrijven.. 
  • In het geval van incest is 97% van de daders van het mannelijk geslacht. Ooms en broers zijn in de meeste gevallen de dader, daarna worden stiefvaders en vaders het vaakst als dader genoemd.

Schaamte en afhankelijkheid

Er zijn veel verschillende redenen dat slachtoffers niet praten over wat hen is overkomen. Schaamte is daarbij de belangrijkste oorzaak. Het gevoel dat ze het misbruik hebben uitgelokt of niet actief genoeg hebben geprobeerd de dader te stoppen. Bij incest (seksueel misbruik door een familielid) speelt vaak nog mee dat het slachtoffer vaak afhankelijk is van het gezin waarin het misbruik plaatsvindt. En niet alleen het slachtoffer maar ook de andere gezinsleden. Zo kan het voorkomen dat het hele gezin op de hoogte is van het misbruik, maar niemand er iets van zegt om te voorkomen dat het gezin uit elkaar valt. Voor het slachtoffer maakt dit het vaak nog erger. 

Wat kun je doen?

Om seksueel geweld te stoppen moeten we leren er zonder schaamte over te praten. Dat begint al met het leren praten over moeilijke onderwerpen op jonge leeftijd. Door een kind te leren dat niemand, ook papa en mama niet, hem of haar zonder toestemming mag aanraken en als dat toch gebeurt je daar nooit zelf schuldig aan bent.

Als je als ouder zelf misbruikt bent of misbruikt wordt, dan is het belangrijk dat je eerst hulp gaat zoeken voor jezelf. Dat is de enige manier om het te laten stoppen en je kinderen te beschermen. Je kunt dat doen bij de politie, je huisarts, bij Slachtofferhulp of bij Veilig Thuis.

Vermoed je dat iemand in je omgeving seksueel misbruikt wordt? Neem dan contact op met Veilig Thuis.