Scheiden

Scheiden

!JES Jij en scheiden training

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. In deze training voor kinderen en ouders leren kinderen vaardigheden om de scheiding te verwerken en omgaan met de nieuwe situatie. Ouders leren in twee ouderbijeenkomsten hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in of na de moeilijke periode van echtscheiding. 

Een kind leert:

 • te praten over wat voor hem/haar belangrijk is;
 • oplossingen te vinden voor situaties die niet goed gaan of niet fijn zijn;
 • om te gaan met gevoelens;
 • om op een goede manier voor zichzelf op te komen;
 • om te gaan met de scheiding en de nieuwe situatie;
 • zijn/haar zelfvertrouwen en zelfbeeld te vergroten. 

 

De ouder:

 • krijgt tijdens de ouderbijeenkomsten uitleg over de training en de manier waarop wij als trainers met de kinderen werken;
 • leert in de training Jij en Scheiden onder andere hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen in de moeilijke periode van de echtscheiding en erna.

Er kunnen in deze onzekere periode rondom de scheiding veel vragen ontstaan, zoals:

 • Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen?
 • Hoe kunnen kinderen aan hun ouders duidelijk maken welke hulp ze nodig hebben?
 • Hoe wordt er in en na de echtscheiding binnen het gezin gecommuniceerd?
 • Wat kunnen ouders voor hun kinderen doen op het moment dat ze zelf overspoeld worden door emoties en verwarring?

 

Voor wie is de training !JES/ jij en scheiden bedoeld?

De training is bedoeld voor kinderen (van gescheiden ouders) tussen 8 en 12 jaar en hun ouders.

 

Aantal bijeenkomsten

de training bestaat uit zes kinderbijeenkomsten van 1½ uur en twee ouderbijeenkomsten van 1½ uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training voor deelnemers uit de gemeente Edam-Volendam.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden

Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor een intakegesprek.

 

Scheiden zonder schade: Agenda voor actie.

Scheiden...
en de kinderen dan?

Agenda voor actie (PDF)

Stichting opvoeden:

Scheiden en kinderen

Bron; www.stichtingopvoeden.nl

Als je gaat scheiden, blijf je samen de ouders van jullie kinderen. Voor de meeste kinderen is het heel naar als hun ouders gaan scheiden.

Reactie van kind op scheiding

Als je kind hoort dat jullie gaan scheiden, kan het schrikken, boos, bang of verdrietig worden. Sommige kinderen voelen zich schuldig en zijn bang dat het aan hen ligt. Heel jonge kinderen begrijpen niet veel van de scheiding, maar kunnen wel last hebben van ruzies en stress.

Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kinderen. Soms gaan kinderen zich lastig gedragen, soms worden ze juist heel stil. Een scheiding lucht bij kinderen ook wel eens op, bijvoorbeeld omdat er dan geen ruzies in huis meer zijn. Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen tegenover anderen.

Trouw aan ouders

Voor sommige kinderen van gescheiden ouders voelt het alsof ze in een lastige positie zitten. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Soms maken ze zich zorgen: Als ik bij mama ben, mist papa mij, en als ik bij papa ben, mist mama mij. Soms bemiddelen oudere kinderen tussen de ouders.

Omdat kinderen trouw zijn aan beide ouders, is het moeilijk voor een kind als de ouders negatief over elkaar praten. Zeg dus geen nare dingen over je ex-partner, ook al ben je zelf boos of verdrietig. Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden en stimuleer het contact met de andere ouder. Maak geen ruzie waar je kind bij is. Als ouders veel ruzie maken, zijn de gevolgen van een scheiding voor het kind ernstiger. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op problemen na scheiding. Het is dus belangrijk dat je kind goed contact heeft met beide ouders.

Hoe kun je je kind nog meer steunen?

 • Bescherm je kind door liefde en aandacht te geven.
 • Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je kind betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen.
 • Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten. Benoem en erken de gevoelens van je kind. Geef een paar keer per dag alle aandacht aan je kind.
 • Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel streng te zijn, maar wel duidelijk.
 • Vertel je kind het liefst meer dan eens dat het geen schuld heeft aan de scheiding.
 • Vertel waar je kind gaat wonen en over& hoe vaak het de andere ouder ziet. Ouders regelen dit met een omgangsregeling. Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap.
 • Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen.
 • Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.

Leer kijken door de ogen van je kind

Rekening houden met je kind betekent:

 • dat kinderen hun mening mogen en kunnen geven. Maar jullie beslissen.
 • dat de zorg niet precies gelijk verdeeld hoeft te worden tussen beide ouders.
 • dat kinderen niet per definitie beter af zijn bij de ouder van hetzelfde geslacht.
 • dat je je kind niet dwingt om te blijven slapen als je kind dat niet wilt.
 • Zoek hulp voor jezelf

Je kunt professionele hulp krijgen in de vorm van advies en praktische oefeningen. Dat helpt je om de scheiding zo goed mogelijk te regelen voor je kind(eren).

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Hulp nodig of vragen?