OpvoedParty

Netwerken

Opvoedparty

De opvoedparty is een gratis bijeenkomst van ongeveer twee uur bij een ouder thuis, waar je in een klein (6 a 10 ouders) gezelschap met een pedagoog van het CJG en andere ouders over alledaagse vragen en dilemma’s in de opvoeding praat. Je stelt zelf de groep ouders samen.

Het kan prettig zijn als de kinderen binnen een zelfde leeftijdscategorie vallen. Dat maakt (h)erkenning en betrokkenheid groter.

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

  • aandacht geven en prijzen
  • omgaan met gevoelens en luisteren
  • zelfbeeld, zelfstandigheid en zelfvertrouwen
  • heldere instructies geven, consequenties stellen en een alternatief
  • voor straffen
  • broertjes, zusjes, vriendjes
  • opvoeden met aandacht.

Een eigen onderwerp inbrengen is zeer welkom.

We hopen dat je na afloop nieuwe inzichten en ideeën mee naar huis neemt en het vooral heel leuk hebt gehad samen.

Opvoedparty organiseren

Lijkt het je leuk om een OpvoedParty te organiseren? Mail dan naar cjg@edam-volendam.nl.

(OpvoedParty is een initiatief van Katrien Laane)

Hulp nodig of vragen?