Artsen bezorgd over mogelijke terugkeer kinderziekten

rijksvaccinatie

In de afgelopen jaren zagen (jeugd)artsen en -verpleegkundigen van de GGD in de regio Edam-Volendam de vaccinatiegraad bij kinderen afnemen. Al vóór de coronacrisis leek het tij weer een beetje te keren en de vaccinatiebereidheid te groeien. Een ontwikkeling die de zorgprofessionals graag zien doorzetten. Samen roepen zij ouders daarom in een open brief op om hun kinderen te laten vaccineren tegen de bekende kinderziekten.

Beste ouders van Edam en Volendam,

Als zorgprofessionals is het onze verantwoordelijkheid om bereikbare en goede zorg te bieden   aan iedereen in de gemeente. Voor u, uw ouders en natuurlijk ook voor uw kinderen. Wij staan daarom altijd klaar met raad en advies wanneer u vragen hebt. Op internet en social media circuleren allerlei verhalen over vaccineren die niet juist zijn. Met alle gevolgen van dien. Wij maken ons hier zorgen over en willen u met klem vragen even tijd te nemen om deze brief helemaal te lezen of direct contact met ons op te nemen voor meer informatie. 

Niet erkende bron

Wij horen vaak dat ouders op social media berichten lezen over bijvoorbeeld een baby die door
de vaccinatie autistisch zou zijn geworden of zelfs zou zijn overleden. Helaas blijken dit soort berichten bijna altijd bedrieglijk. Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar vaccinaties.
Daarbij zijn geen directe relaties tussen overlijden of chronische ziektes en vaccinaties aangetoond. Feit is wel dat het Rijksvaccinatieprogramma juist al duizenden zuigelingen het leven heeft gered. 

Stukje geschiedenis

Het Rijksvaccinatieprogramma begon in Nederland in 1953 met de vaccinatie tegen difterie, gevolgd door vaccinaties tegen kinkhoest en tetanus. Op dit moment telt het programma vaccinaties tegen meer dan 12 soorten infectieziekten. Deze ziekten komen hierdoor veel minder in Nederland voor en vooral de ernstige gevolgen hiervan worden zelden nog gezien. Ook is het aantal kinderen dat overlijdt door deze ziekten in ons land nagenoeg nul. Dat is overigens niet alléén het gevolg van de vaccinaties, maar ook door een verbetering van onze leefomstandigheden. 

Fabels ...

Over vaccinaties doen veel fabels de ronde. Helaas kunnen die bij ouders tot angst en twijfels leiden én de beslissing om niet te laten vaccineren. Dat is begrijpelijk, want natuurlijk wil iedereen
zijn kind zo goed mogelijk beschermen. Maar bespreek uw twijfels eens met de huisarts, jeugdarts of -verpleegkundige van de GGD. Zij kunnen u helpen de informatie uit de media te uit te leggen en wetenschappelijke informatie geven. 

… en feiten

We raden iedereen aan zich goed te laten informeren en een beslissing te nemen vanuit feiten. Feit is dat een vaccinatie ervoor zorgt dat uw kind weerstand tegen een infectieziekte opbouwt. Ons lichaam heeft namelijk een geweldig afweersysteem dat bij een vaccin direct aan de slag gaat om antistoffen op te bouwen. Die antistoffen herkennen dan bij een ‘grote aanval’ direct de infectieziekte en weten wat ze moeten doen om ernstige schade te voorkomen. 

Wij willen u vragen om goed na te denken over de keuzes die u maakt voor uw kind(eren). Die keuzes moeten natuurlijk gebaseerd zijn op betrouwbare informatie. De GGD-professionals gaan daarom ook graag met u in gesprek. Zij kunnen u alles vertellen over de voordelen en mogelijke risico’s van vaccinatie en helpen u bewust te kiezen voor het wel of niet vaccineren van uw kind. Dus heeft u vragen of twijfelt u nog steeds? Neem dan alstublieft contact op met uw huisarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau. Veel betrouwbare informatie vindt u ook op deze website: www.rijksvaccinatieprogramma.nl 

Was getekend, 

Pim Jansen, Petra Jaarsma, Leontien Wafelman, Johan de Beer, Johan de Beer, Carmen Ton  - GGD Zaanstreek-Waterland
Arnoul van Mierlo - apotheker 
Joyce Stroeve (huisarts) - Huisartsenpraktijk Stroeve
Patricia Sombroek (huisarts) & Agatha Schilder (huisarts) - Huisartsenpraktijk Schilder en Sombroek 
Syahrir Ridha (huisarts) - Huisartsenpraktijk Ridha
Ted Landaal (huisarts), Inge van den Bent (huisarts) en Lotte Schöffer (huisarts) - Huisartsenpraktijk Oosthuizen
Paul de Vries (huisarts), A. Pasdeloup (huisarts) - Huisartsenpraktijk Volendam
E. Scheltens (huisarts), A. van de Kamp (huisarts) - Huisartsenpraktijk Scheltens en van de Kamp
J. Koper (zelfstandig huisarts)
R. Raabe (zelfstandig huisarts)